Zamarznięta ziemia ustępowała pod uderzeniami młota pneumatycznego

Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniaturki