Trawa po pierwszym koszeniu.
Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniatury