Jeden z wielu możliwych do zastosowania modułów sterujących pracą systemu.
Pierwszy | Poprzednie zdjęcie | Następne zdjęcie | Ostatni | Miniatury